OPERMA AS

Systemløsninger

Ingeniørtjenester

Drift & Vedlikehold

Et spesialistfirma med fokus på vedlikeholdssystematikk, systemer, tilstandskontroll, og teknisk fagstøtte. | Med bakgrunn fra våre mange prosjekter har vi utviklet enkeltløsninger og systemløsninger som er effektive og investeringsgunstige for våre kunder. | Våre tjenester er fleksible og skalerbare. Vi leverer kortvarige ad hoc tjenester eller dekker inn langsiktige funksjoner, avhengig av oppdragsgivers behov. | Våre ingeniører inngår både som en kompetanse- og kapasitetsøkning i drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen.

Våre Produkter

Våre produkter gir effektive løsninger for hydraulikk og roterende maskiner

 

Våre produkte, løsninger systematiserer og gjør tilstandsdata enkelt tilgjengelig for. sluttbruker. Vår tette relasjon med utviklingsmiljøene, gir integrerte løsninger både med tilstandskontroll (olje/vibrasjon/driftsdata) og inspeksjonsrutiner.

Her er noen av produktene presentert. Ta kontakt med oss dersom det er løsninger du ikke finner. Vi har et omfattende nettverk som kan gi deg de løsningene du har behov for. 

 

 

 

                                            

Programvare

Operma er Design Maintenance System skandinaviske forhandler av MAINTelligence programvare. Dmsi er en spennende leverandør fra Canada som ble etablert i 1986 for å lage løsninger for kunder innen tilstandsbasert vedlikehold. Programvaren har vært under stadig utvikling fra og kun være et rent innsamlingsverktøy til dagens utgave som i den mest utbyggede løsning, er et komplett vedlikeholdssystem.

 

        

Vibrasjon

InspectVibe™ er en liten digital sensor som er satt opp med en PDA hånd-PC med USB port og Windows pocket PC programvare. Sensoren har en kanal og behandler vibrasjon med FFT–analyse og egenresonanstesting. Kommunikasjonen med PDA gjennom  ”konvolutt prinsippet”. Alle resultater vises omgående på PC skjermen. Vedlikeholdsprogrammet MAINTelligence og Inspectionemodulen analyserer signalene. Kombinert med vedlikeholdsprogramvaren  MAINTelligence , Inspeksjonsmodulen, kan målingene kombineres med visuell informasjon. Vi levere også tyngre løsninger fra Diagnostic Instrument som også  MAINTelligence og Inspectionemodulen analyserer signalene til.

                                                  

                        

                  

                                

 

Absorbenter

For olje og kjemikaler. vi lagerføre absorbentrulermen kan levere ark, puter eller pølser .Absorbentene er produsert i natur fiber 

 

 

                                                                   

Ruler CE520 

Håndholt PDA som er bygg for å sjekke helsetilstand på oljer på lab og felt. Instrumentet måler antioxydant og syretall i oljer og smøreoljer. Instrumentet kan lagre over 100 resultater og overføre resultatert til ekstern PC eller Maintelligence. Instrumentet leveres med Windows basert operasjonsystem og programvare for å lese resultater i kurver eller grafer. Test resultatene bygger på trender ut fra tester på nye oljer

 

Filteraggregat.

Er egnet til rensing av olje, reservoarer og oljesystem. Aggregatet fjerner oljeoksidasjonsrester, smuss, resin, partikler og vann svært effektivt. Aggregatet benytter egen pumpe som gir tilstrekkelig trykk til sidestrømsrensing av reservoarer og andre applikasjoner uten trykk. Aggregatet er lett å montere og er betjeningsvennlig med hensyn til filterbytte, service og ettersyn. Filteraggregatet er funksjonelt og driftssikkert i krevende miljøer.

 


 

 

                                                                                         

 

Esco seglass

Er i bruk over hele verden og leveres i to forskjellige størrelser 1 Oz. og 3 Oz.  Esco seglass kan også leveres i kunde tilpassett etter behov. Seglass er svært nyttig for kontroll av bunnfall, sedimenter, slam  og om det er  vann i oljen. Standard leveres seglasset med 1/4" NPT tilkopling g dreneringsventil i messingutførsel.Glasset har en utførelse som gjør det enkelt og se innholdet . Esco seglass tåler vibrasjon og støt . 

[Tilbake]
Vedlikeholdssystem
Tilstandskontroll
Produkter
Ledige stillinger
Seminarer

 Powered by Makeweb