OPERMA AS

Systemløsninger

Ingeniørtjenester

Drift & Vedlikehold

Et spesialistfirma med fokus på vedlikeholdssystematikk, systemer, tilstandskontroll, og teknisk fagstøtte. | Med bakgrunn fra våre mange prosjekter har vi utviklet enkeltløsninger og systemløsninger som er effektive og investeringsgunstige for våre kunder. | Våre tjenester er fleksible og skalerbare. Vi leverer kortvarige ad hoc tjenester eller dekker inn langsiktige funksjoner, avhengig av oppdragsgivers behov. | Våre ingeniører inngår både som en kompetanse- og kapasitetsøkning i drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen.

MAINTelligence - Prediktivt Vedlikehold og Diagnostikk

Integrer måle- og inspeksjonsdata i vedlikeholdssystemet og oppnå et kraftfullt Tilstandsbasert Vedlikehold.

Tilstandsdata settes opp med alarmeverdier som kan trigge vedlikeholdsaktiviteter direkt, i form av arbeidsordrer. Enkel tilgang på resultater og trender forenkler oppfølging og gir bedre beslutninger.

 

En vesentlig del i Tilstandsbasert vedlikehold er å linke instrumenter og måledata inn i vedlikeholdssystemet.

Valg av tilstandsdata er avhengig av mulige feilmodus for det enkelte utstyr og spesifiserte kritiske data som skal inspiseres.

Alle tilstandsdata kan presenteres samtidig på skjermen. Alarmer og trender vises avhengig av hva som er mest gunstig.

Alle data er tilgjengelig for alle i organisasjonen.

Ved å benytte den kraftige rapportmodulen, kan alle data rapporteres i den form som ønskes.

 

[Tilbake]
Vedlikeholdssystem
Tilstandskontroll
Produkter
Ledige stillinger
Seminarer

 Powered by Makeweb