Systemløsninger

Erfaring og kompetanse satt i system!
Med bakgrunn fra våre mange prosjekter har vi utviklet enkeltløsninger og systemløsninger som er effektive og investeringsgunstige for våre kunder. Vi kan tilby ”Turn Key” løsninger til fastpris, oppdragsorienterte løsninger basert på timer, eller en kombinasjon av disse.

 

Løsningene er frittstående elementer, men deler av en helhet. Hvert element tilpasses oppdragsgivers systemer og behov.

 

Dersom det ønskes en uforpliktende gjennomgang av mulige behov og løsninger, gjennomføres ofte et pilotprosjekt. I samarbeid med oppdragsgiver avklares behov og det estimeres tekniske og økonomiske rammer for anbefalte løsning.

 

For- og hovedprosjekt er en samlet løsning i to trinn. Forprosjektet kultiverer innhold og rammer fra pilotprosjektet. Resultatet fra forprosjektet danner grunnlaget for gjennomføringen i hovedprosjektet.

Serviceavtaler er kontrakter med varighet over en lengre tidsperiode med muligheter for opsjoner.

 

Operma defineres en to-delt løsning; Support og Service.

 

Support avtale dekker behov ved levering av vedlikeholdssystemer som brukerstøtte, programoppdateringer,  løsningsoppdateringer, opplæring i bruk av programvaren ol.

 

Service avtale omhandler Operma's tekniske kjernekompetanse - roterende maskiner med hydraulikk og smøresystemer, tilstandskontroll - oljeanalyser og inspeksjon.
Vi dekker inn alt fra feilsøking, modifikasjoner til kampanjevedlikehold.

 

 

 

 

 

 

EmailTips en venn
Vedlikeholdssystem
Tilstandskontroll
Produkter
Ledige stillinger
Seminarer

 Powered by Makeweb