Drift- og vedlikeholdsstøtte

Riktig bruk av kompetanse og kapasitet gir bedre utnyttelse av egen organisasjon

   

 

Våre ingeniører inngår både som en kompetanse- og kapasitetsøkning i drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen. I mange tilfeller benyttes vi da det ikke er formålstjenelig å bygge opp egen kompetanse når behovet er kortvarig eller omfanget er begrenset. Arbeidsomfanget varierer derfor, men vår organisasjon og nettverk er tilpasset dette og kan tilby rammeavtaler innen flere områder.

 

Tilstandskontroll Kampanjeteam:

Operma tilbyr egne team med nødvendig instrumentering for selvstendig gjennomføring av rutinemessig tilstandskontroll både på offshore og landbaserte installasjoner.

 • Oljeanalyser; prøvetaking, onsite analyser, laboratorie analyser, trendovervåking.
 • Vibrasjon; Vibrasjonsmålinger, resultatsanalyser, trendovervåking.
 • Termografi; Termofotografering, resultatsanalyser, trendovervåking.
 • Inspeksjon; Rutinemessige inspeksjonsrunder med registrering av f.eks. temperaturer, trykk, væskenivåer, timetellere, lekkasjer, HMS/brann og sikkerhetsutstyr etc.
 • Smørerunder; Gjennomføring av rutinemessige smørerunder i kombinasjon med vibrasjon.
 • Rapportering av avvik og anbefaling av korrektive tiltak. 

Roterende maskineri

Dette fagfeltet krever ofte omfattende ekspertise og erfaring. Sammen med vårt kompetansenettverk kan vi være deres spesialist på de fleste områder innen roterende maskineri. Eksempler på noen av de områdene vi dekker: 

 • Hydraulikk- og smøresystemer; Fagstøtte ved drift og vedlikehold, kompetansepartner.
 • Anbefaling av vedlikeholdsaktiviteter.

Opplæring

I alle organisasjoner er tilstrekkelig og riktig opplæring kritisk. Like viktig som det er å løpende foreta opplæring av nye medarbeidere, er det å oppgradere de eksisterende. Vi tilbyr å utføre dette innen følgende områder:

 • Brukertilpasset opplæring; vedlikeholdsmetodikk og tilstandskontroll.
 • Grunnleggende smøreteknikk
 • Smøremiddel behandling og lagring
 • Grunnleggende hydraulikk. 

Oljeanalyser

Operma Oilab er et driftslaboratorium som dekker de primære analysene som er nødvendig for å ha tilstrekkelig kontroll med tilstanden på maskinparken. Se mer her.

 

 

EmailTips en venn
Vedlikeholdssystem
Tilstandskontroll
Produkter
Ledige stillinger
Seminarer

 Powered by Makeweb