Ingeniørtjenester

Våre tjenester er en målrettet investering for økt lønnsomhet

 

 

Våre tjenester er fleksible og skalerbare. Vi leverer kortvarige ad hoc tjenester eller dekker inn langsiktige funksjoner, avhengig av oppdragsgivers behov. Vi har en omfattende erfaringsbase som vi aktivt benytter for å være den beste partner.

 

Operma Ingeniørtjenester omfatter:    

 

   

Vedlikeholdsengineering som grunnlag for etablering av vedlikehold på nye installasjoner, eller revisjon av eksisterende vedlikehold.

Sammen med våre partnere leverer vi tjenester innen følgende arbeidsområder:

 

 • Vedlikeholdsstrategi
 • Forebyggende- og tilstandsbaserte vedlikeholdsprogram
 • Vedlikeholdsanalyser (RCM, FMECA)
 • Vedlikeholdsprosedyrer
 • Oppsett av vedlikehold i CMMS/EAM systemer
 • Konsulent tjenester

 

Prosjektering og design av hydraulikk, smøre- og flushesystemer. Vi designer og leverer nye anlegg eller modifikasjon av eksisterende.

 

Feilsøking og problemløsninger på hydraulikk og smøresystemer når funksjonssvikt har oppstått og rask utbedring og langsiktige løsninger er nødvendige.

Vi avklarer IKKE bare hva som er feil, men også ÅRSAKEN til at den oppstår. Først da kan de riktig forebyggende tiltakene gjennomføres.

Operma utfører feildiagnostikk, årsaksanalyse og utarbeider forbedringsløsninger på hydraulikk-, smøresuystemer og roterende maskiner.

Prosjektledelse ved nybygg, oppgraderinger og modifikasjoner. store og små prosjekter krever planlegging og ledelse i forhold til størrelse og kompleksitet. Mål og kostnadsfokusering er avgjørende for alle prosjekter.

Operma påtar seg prosjektering og prosjektledelse for mindre prosjekter. I tillegge er vi en kompetansepartner i større og omfattende prosjekter.

Sammen med vårt nasjonale og internasjonale kompetansenettverk, representerer vi en vesentlig kapaistet inne vårt fagfelt.

 

Flushing av hydraulikksystemer i drift er en metodikk og systematikk som vi har utviklet.

Over tid oppstår det driftsforstyrrelser og havarier i hydraulikksystemer med omfattende rørsystemer og flere forbrukere (sentralsystemer). Akkumulert forurensinger fra  nybygg, reparasjon og drift, sprer seg utover i rørsystemene. Dette gir ustabile ventilfunksjoner, økt slitasje og havari.

 

Vi har utviklet metodikk og systematikk for rengjøring av systemer som toppside- og brønnhydraulikk offshore. Dette gjennomføres under full operativ drift. På denne måte unngås nedstenging med redusert produksjon. I tillegg er det gunstig å gjennomføre dette utenom vanlige revisjoner på grunn av redusert behov for planlegging og organisering med flere andre aktiviteter.

 

Utleie av produkter og løsninger til filtrering og tilstandskontroll, med og uten personell.

 • Filteraggregater
 • Tanker
 • Slanger med armatur
 • Kjemikaliepumper
 • Karl Fisher "vann i olje" analyseinstrument
 • Partikkeltellere
 • Andre kundetilpassede løsninger

 

Vedlikeholdssystem
Tilstandskontroll
Produkter
Ledige stillinger
Seminarer

 Powered by Makeweb