Våre samarbeidspartnere og andre nyttige linker

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE:

Idcon, Inc har sitt utspring fra Sverige (Idehammar), men er idag etablert i USA. De har en imponerende kompetanse og erfaringsbase som de bl.a. har systematisert i en serie bøker og foredrag.

  

Design Maintenance Systems Inc. utvikler og leverer programmer og produkter innen tilstandskontroll og vedlikehold. Meget kraftige verktøy med gode løsninger mot eksisterende vedlikeholdsprogrammer som f.eks. SAP eller prosessinformasjons verktøy som f.eks. PI

 

Netsense er vår kompetansepartner innen IT. Det er avgjørende at moderne løsninger er godt ivaretatt med hensyn til teknisk funksjonalitet og sikkerhet. De har omfattende erfaring og kompetanse innen bl.a. system design, etablering og drifting.

 

 

 

Fluitec International levere og utvikler Ruler et istrument for metodisk smart smørekontroll og vurdering av gjenværende aktiv levetid i oljer. De har også en omfattende kompetanse i smøremidlers kjemiske sammensetning og hvordan de utvikler seg over tid.

Noria Corperation, USA, en kompetansepartner og leverandør av seminarer og tjenester.
Et verdensomspennende nettverk

 

 

ANDRE LINKER SOM BØR VÆRE AV INTERESSE:

 

International Council for Machinery Lubrication som arbeider med å standardisere utdannelsen innen smøreteknikk på maskiner. ICML er en organisasjon som arbeider uten fortjeneste. Viktige oppgaver er sertifisering av utførende personell og arbeidet med etablering av en ISO standard innen dette området.

 

Machinery Lubrication  er et tidsskrift som presenterer interessant materiale fra hele verden. Kontakt oss  dersom dere ønsker et abonnement

 

Practicing OilAnalysis er også et tidsskrift med interessant materiale fra hele verden. Kontakt oss  dersom dere ønsker et abonnement

 

LubeTips gir løpende nyttige tips og erfaringer. Registrer dere her  dersom dere ønsker rutinemessig tilstendt LubeTips som e-mail

Vedlikeholdssystem
Tilstandskontroll
Produkter
Ledige stillinger
Seminarer

 Powered by Makeweb