Operma as

Support & Solutions

Et spesialistfirma med fokus på vedlikeholdssystematikk, systemer, tilstandskontroll og teknisk fagstøtte. Vårt marked er industri  Skandinavia.Vi er kjent som en kompetansepartner med løsninger for de fleste utfordringer som våre nasjonale og internasjonale oppdragsgivere har innen vårt fagområde. Operma AS ble etablert i 1991 og eies i dag 100% av de ansatte.

  

I samarbeid med vår Canadiske partner Design Maintenance Systems Inc, leverer vi komplette vedlikeholdssystemer.

Systemet er svært fleksibelt og kan også leveres som tilleggsmoduler for å øke funksjonaliteten på eksisterende systemer. Markedets stadig økende fokus på tilstandsbasert vedlikehold, løses ved å integrere våre moduler med

tilstandskontroll og inspeksjon med f.eks.SAP og Maximo, prosessystem som PI eller ved overføring av nøkkeldata mellom regnskaps- og vedlikeholdssystem. Løsninger er tilgjengelig for alle moderne systemer.

Systemets tilkopling av instrumenter gir markedets kraftigste tilstandskontroll satt i system.

Vi leverer ikke kun en ny programvare! Lang praktiske erfaring gjør oss istand til å levere fungerende løsninger tilpasset kundens behov. Vi deltar i planlegging og utarbeidelsen av behovspesifikasjonen samt utfører oppsett, installasjon, oppstart, tilpassing, etablering av vedlikeholdsrutiner, prosedyrer, rapporter etc.  

Selvfølgelig leverer vi løpende service og kundestøtte fra egen organisasjon.

 

 

 

Våre ingeniørtjenester omfatter virksomhetsområdene hydraulikk, smøreteknikk, tilstandskontroll, inspeksjon, kartlegging, feilsøking, modifikasjoner, prosjektering og vårt oljelaboratorium. Vi inngår samarbeidsavtaler med våre kunder som benytter vår spisskompetanse som en del av eget fagstøtte miljø.

Gjennom årene har vi også utviklet servicetjenester basert på gjentagende kundebehov. Typisk er systematisering av tilstandskontroll som et aktivt element i tilstandsbasert vedlikehold. Vi har erfaring med utførende kampanjevedlikehold med inspeksjoner og tilstandskontroll.

En spesialløsning er vårt konsept for rengjøring av top side hydraulikk systemer under full operativ drift på oljeproduserende offshore plattformer.

Utvikling av løsninger har ofte medført behov for funksjonelle produkter i tillegg til våre ingeniørtjenester.

Et uvalg av disse har vi valgt å ta inn i vårt faste leveringsprogram og enkelte har vi også til utleie.

Konkurransekraft krever utvikling. Utvikling krever kompetansebygging. I samarbeid med bl.a. Noria i USA, gjennomfører vi seminarer i Skandinavia innen vedlikeholdssystematikk, maskinvedlikehold og tilstandskontroll.

Se også våre andre samarbeidspartnere og kontakter

 

Vi tilbyr økt lønnsomhet ved reduserte kostnader og økt driftssikkerhet

 

Vedlikeholdssystem
Tilstandskontroll
Produkter
Ledige stillinger
Seminarer

 Powered by Makeweb