OPERMA AS

Systemløsninger

Ingeniørtjenester

Drift & Vedlikehold

Et spesialistfirma med fokus på vedlikeholdssystematikk, systemer, tilstandskontroll, og teknisk fagstøtte. | Med bakgrunn fra våre mange prosjekter har vi utviklet enkeltløsninger og systemløsninger som er effektive og investeringsgunstige for våre kunder. | Våre tjenester er fleksible og skalerbare. Vi leverer kortvarige ad hoc tjenester eller dekker inn langsiktige funksjoner, avhengig av oppdragsgivers behov. | Våre ingeniører inngår både som en kompetanse- og kapasitetsøkning i drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen.

MAINTelligence - et komplett vedlikeholdssystem

Markedets mest komplette vedlikeholdssystem!

MAINTelligence er et 3 - i - 1 pålitelighetsystem som har integrert funksjonene for vedlikeholdsledelse, tilstandsbasert vedlikehold og "asset basic care".

Dette gir store fordeler ved at ett enkelt system kan benyttes til oppgaver som ofte krever tre (eller flere) forskjellige datasystemer:

  1. EAM systemer (Enterprise Asset Management System)
  2. PDM systemer (Predictive Maintenance Systems)
    (vibrasjon, oljeanalyser, termografi, ultralyd etc)
  3. TPMI systemer (Total Productive Maintenance Inspection Management Systems)

 

MAINTelligence benyttes av hundrevis av fabrikker/installasjoner over hele verden. De benyttes for enkeltbrukere - selvstendige systemer, til omfattende systemer hos noen av verdens største industrier. 

Viktig å merke seg at selv om programmet dekker alle funksjoner, kan enkeltmoduler benyttes i kombinasjon med eksisterende systemer.

 

      

Asset Basic Care er et operatørbetjent inspeksjonsprogram integrert i vedlikeholdsprogrammet. Det kan bidra vesentlig til enhver organisasjon som innfører en kvalitetsstrategi basert på Six Sigma.

Det viktigste er at asset basic care kan ha en betydelig positiv effekt på maskintilgjengelighet og reduksjon av drifts- og vedlikeholdskostnader, samt bidrar vesentlig i et pålitelighetsbasert vedlikeholdsprogram.

 

Vedlikeholdsledelse modulen er hva de fleste forbinder med et komplett vedlikeholdsprogram - og mye mer.

Her inngår bl.a. standard løsninger med utstyrs hierarki, arbeidsordrer, innkjøp, reservedeler, lagerstyring, personell, underleverandører, verktøy, kostsentre, teknisk informasjon etc.

 

Prediktivt Vedlikehold og Diagnostikk er enda en modul som gjør MAINTelligence kraftig og unik. Integreringen av måle- og inspeksjonsdata direkte i vedlikeholdssystemet, gir vedlikeholdet en ny dimmensjon. Ved å fokusere på de grunnleggende årsakene til at feil og skader oppstår, og overvåke disse, oppnår vi et moderne proaktivt tilstandsbasert vedlikehold. Alle typer måle- og registreringsdata kan integreres i systemet.

 

Informasjonsutveksling med andre systemer er avgjørende for et moderne vedlikeholdssystem. Integrering til ekstern data som vibrasjons-, prosess-, termografi- og oljeanalysedata er nødvendig for gode arbeidsprosesser.

Alarmer sendes ut vi e-post og tilstandsdata utveksles med f.eks. OSISoft/PI. Integrering med eksisterende systemer som SAP R/3, IBM Maximo, Indus EMPAC og flere andre, gir mulighet for å utvikle eksisterende vedlikehold.

Programmet er utviklet i henhold til API standard og kan defor enkelt også integreres med andre typer programmer som for eksempel regnskapssystemer. 

        

Optimalisering og Benchmarketing. Maintelligence kan hjelpe til med både å optimalisere og måle pålitelighetsytelsen.

Key Performance Indicator (KPI) satt i system gir unike muligheter for å følge opp kritiske parametere såvel som etablert målsetning.

Statistikk på utført arbeid gir god kontroll med de typer av oppgaver som gjennomføres og kan legges til grunn for forbedringer og eventuelt standardisering av arbeidsmetoder.

Fleksibel Planleggingsfunksjon gir intelligente løsninger som kan benyttes for optimalisering av vedlikeholdet. 

 

   

 

   

 

Kontakt oss for MAINTelligence   Datablad

 

[Tilbake]
Vedlikeholdssystem
Tilstandskontroll
Produkter
Ledige stillinger
Seminarer

 Powered by Makeweb